Filharmonie Hradec Králové o.p.s.
Eliščino nábřeží 777, 500 03  Hradec Králové, IČO: 27504247

Napište a telefonujte: +420 495 211 375, e-mail: fhk@fhk.cz

Budeme vděčni za Váš zájem, připomínky a náměty!

 

Vstupenky na jednotlivé akce si můžete zajistit a koupit v předprodeji FHK, kde také získáte bližší informace

Vstupenky je možné také zakoupit on-line na portále HKPoint