V pondělí 13.11. proběhl v rámci Hradeckého Memoriálu úspěšný koncert.

Publikum se velmi bavilo a odměnilo účinkující potleskem ve stoje.

 

 

 

 

Dnes v úterý 14.11. proběhne další koncert

Hradeckého Memoriálu.

 

 

 

 

 

 

Proběhla přednáška a diskuse na Pedagogické fakultě University Hradec Králové

Ve čtvrtek 9.11. proběhla v aule Pedagogické fakulty přednáška dvou významných osobností našeho vědeckého, politického života Prof. Jana Sokola a Mgr. Daniela Kroupy na téma 100 let od bolševické revoluce – a jak to dopadlo ? V naprosto zaplněné aule se střídala zajímavá sdělení obou protagonistů se zajímavými inspirativními dotazy posluchačů. Kdyby bylo více času, tak by beseda mohla trvat klidně tři hodiny a nikdo z přítomných by se nenudil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Filharmonii Hradec Králové proběhla vernisáž výstav HRADECKÉHO MEMORIÁLU

Ve čtvrtek proběhlo nejdříve slavnostní otevření výstavy Václav Havel ve fotografiích Oldřicha Škáchy na Ulrichově náměstí. Od 18 hodin se pak konala vernisáž komiksové výstavy Ještě jsme ve válce. Vše probíhalo za přítomnosti primátora Hradce Králové pana Zdeňka Finka a hejtmana Královehradeckého kraje pana Jiřího Štěpána, náměstkyně primátora paní Anety Maclové a náměstka primátora pan Jindřicha  Vedlicha. Město Hradec Králové a Královehradecký kraj významně podpořili projekt HRADECKÝ MEMORIÁL. Za partnery projektu byli přítomni děkan PF UHK pan František Vaníček a Post Bellum zastupovala celá delegace této neziskové organizace v čele se zakladatelem a ředitelem panem Mikulášem Kroupou. Pan Mikuláš Kroupa prezentoval založení pobočky Post Bellum v Hradci Králové.. Za iniciátora celého projektu Filharmonii Hradec Králové moderoval celý program předseda správní rady FHK pan Luboš Janhuba. Vše orámovala krásná hudba sólových houslí. Bylo vidět, že všichni přítomní odcházeli z vernisáže příjemně naladěni a je reálný předpoklad, že se v podobě HRADECKÉHO MEMORIÁLU zakládá významný kulturní, společenský a vzdělávací počin.

 

Program HRADECKÉHO MEMORIÁLU ke stažení

Podrobnější informace