HRADECKÝ MEMORIÁL 2023

Hradecký Memoriál 2023 jako vždy vrcholí na podzim. Připomeneme si znovu jak důležité jsou hodnoty svobody a demokracie, zláště, když do naší Evropy přišla válka. Nedaleko od nás na Ukrajině. Program Hradeckého Memoriálu 2023 zahrnuje vystoupení známých umělců, ale i poznání a poučení na výstavách a besedách. Program …

HRADECKÝ MEMORIÁL – Koncert a beseda ve Filharmonii Hradec Králové

V pondělí 13.11. proběhl v rámci Hradeckého Memoriálu úspěšný koncert. Publikum se velmi bavilo a odměnilo účinkující potleskem ve stoje.         Dnes v úterý 14.11. proběhne další koncert Hradeckého Memoriálu.             Proběhla přednáška a diskuse na Pedagogické fakultě …